Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja presenterte medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo 14. februar 2020. Foto: Ingvill Tandstad/Kulturdepartementet

 

Pressemelding fra Kulturdepartementet:

– Medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen har fått et svært viktig samfunnsoppdrag. De skal bruke sine kunnskaper og engasjement til å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i Norge i dag. Kommisjonen skal engasjere til debatt og se på trusler mot ytringsfriheten og hvordan vi kan styrke det offentlige ordskiftet, sier kultur– og likestillingsminister Abid Raja.

– Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten og at de – på hvert sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sier statsråd Raja.

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la frem sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier leder for Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum.

– Ytringsfrihetskommisjonen er bred og kunnskapsrik, men vi trenger en nasjonal engasjert dugnad for å oppfylle mandatet vårt. Det håper jeg vi får til. Vi har en felles plikt til å passe på den retten alle har til ytringsfrihet i vårt demokrati.

– Kommisjonens oppgave er kanskje komplisert, men den er først og fremst viktig. Det er et stort privilegium å få lov til å lede arbeidet, sier Løken Stavrum.

Ytringsfrihetskommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ingvill Tandstad/Kulturdepartementet