Dette er en løpende oversikt over kommisjonens samlinger. Kommisjonen arrangerer i tillegg en rekke åpne møter og innspillsmøter. Se oversikt på forsiden. I tillegg møtes kommisjonen fortløpende til digitale møter i mindre grupper.

 

27.-28. mai 2021: Digital samling for kommisjonen

Tema for samlingen var bred deltakelse i det offentlige ordskiftet, samt straffeloven §185 om hatefulle ytringer. Kommisjonen behandlet kapittelutkast til begge temaer, samt diskuterte ulike tiltak. Kjersti Thorbjørnsrud, Kari Steen-Johnsen og Audun Fladmoe fra Institutt for samfunnsforskning orienterte om arbeidet med Fritt Ords monitorprosjekt for ytringsfrihet og deltok i en samtale med kommisjonen.

 

9.-10. mars 2021: Digital samling for kommisjonen

Tema for samlingen var ytringsfrihet og ansvar på nettet og sosiale medier, samt behandling av kapittelutkast om desinformasjon/falske nyheter. Kommisjonen holdt tre åpne møter, med norske aktører samt to utenlandske eksperter på temaet.

 

16. februar 2021: Møte med ulike politi- og rettsaktører

Kommisjonen møtte representanter fra PST, Riksadvokaten og hat- och demokratibrottgruppen i det svenske politiet til et digitalt innspillsmøte om ulike punkter i mandatet. Møtet ble ikke strømmet.

 

14.-15. januar 2021: Digital samling for kommisjonen

Denne samlingen er for det meste viet diskusjon om straffeloven paragraf 185 om hatefulle ytringer. Kommisjonen holder et innspillsmøte og et åpent møte med den amerikanske juristen Nadine Strossen, samt interne diskusjoner. I tillegg skal historiker Kjetil Jakobsen møte kommisjonen. Han er hyret inn for å skrive en artikkel om hovedlinjer i ytringsfrihetens historie i Norge siden forrige kommisjon avsluttet sitt arbeid i 1999, som skal brukes som underlag for NOUen.

 

18.-19. november 2020: Digital samling for kommisjonen 

Kommisjonens planlagte møte i Kristiansand med blant annet et åpent møte om sosiale medier og ytringsfrihet på Universitetet i Agder, ble erstattet med digitalt møte pga. nasjonale restriksjoner knyttet til covid-19.

Første dag av samlingen diskuterte kommisjonen utkast til kapittel om journalisters sikkerhet og prosessen videre for mandatets punkt om bred deltakelse i det offentlige ordskiftet. Den andre dagen var satt av til temaet desinformasjon. Kommisjonsmedlem Bente Kalsnes, seniorforsker ved Sintef Tor Olav Grøtan og redaktør i Faktisk Kristoffer Egeberg holdt innledninger, før kommisjonen diskuterte disposisjonen for det videre arbeidet.

 

12.-13. oktober 2020: Samling for kommisjonen i Bergen

Kommisjonen diskuterte blant annet utkast til kapittel om ytringsfrihetens begrunnelser og hadde innledninger fra og diskusjoner med tre medievitere fra Universitetet i Bergen: Hallvard Moe, Jostein Gripsrud og Anders Johansen (les foredraget fra Johansen her); jussprofessor Jan Fridtjof Bernt innledet om informasjonsfrihet; og tre prosjekter tilknyttet Bergen Media City presenterte seg: MediaFutures, Web64 (Storyboard) og Factiverse.

 

17. september 2020: Digitalt møte med medlemmer av den forrige norske ytringsfrihetskommisjonen

Kommisjonen møtte seks medlemmer og sekretariatsleder fra den norske ytringsfrihetskommisjonen som avga sin innstilling i 1999 til innledninger og diskusjon om hva den nåværende kommisjonen bør ta med seg fra det tidligere arbeidet, og hva den bør se spesielt på.

 

02. september 2020: Digitalt møte med medlemmer av den danske ytringsfrihetskommisjonen

Kommisjonen møtte Flemming Rose, Jacob Mchangama og Jonas Christoffersen fra den danske ytringsfrihetskommisjonen til innledninger og diskusjon. Den danske kommisjonen leverte sin rapport i april 2020.

 

09.-10. juni 2020: Kommisjonens første samling, i Oslo

Første fysiske samling for kommisjonen. På agendaen sto definering og avklaring av mandat, og innledende diskusjoner. Professor Timothy Garton Ash ved University of Oxford holdt innledning med innspill til arbeidet, basert på sitt prosjekt Free Speech Debate.