Pga. nasjonale restriksjoner i forbindelse med smitteutvikling av covid-19 er dette arrangementet avlyst.

Kommisjonen skal ha et to dagers arbeidsmøte ved Universitetet i Agder Kristiansand. På kvelden den 18. november inviterer de til folkemøte. Innspillene blir tatt med i kommisjonens videre arbeid.

Du må melde deg på dersom du ønsker å delta.

Arrangementet blir strømmet via denne nettsiden, og et opptak vil bli tilgjengelig i etterkant av arrangementet.

Når: 18. november 2020 kl 19:00 – 20:30
Sted: Henrik Ibsens auditorium – B1 018, Campus Kristiansand
Påmelding: 17. november via nettsiden til UiA