Kommisjonen hadde sin siste samling 9.-10. juni. Utredningen er under ferdigstillelse. Kommisjonen har derfor ikke lenger anledning til å vurdere nye innspill.

Oversikt over alle innspillsmøter ligger på forsiden av ykom.no.