Nadine Strossen
Ytringsfrihetskommisjonen skal under sin samling 14. og 15. januar diskutere straffeloven paragraf 185 om hatefulle ytringer. I tillegg til å holde et innspillsmøte, har kommisjonen også invitert Nadine Strossen til å holde en innledning og diskusjon med kommisjonen. Møtet vil bli strømmet på denne nettsiden, og være tilgjengelig i opptak i ettertid. Strømmevindu kommer.

Møtet arrangeres torsdag 14. januar 2021 kl 13 til 14.

Nadine Strossen (70) er en amerikansk jussprofessor emerita ved New York Law School, utdannet ved Harvard. Hun var første kvinne og den yngste noensinne til å bli president for American Civil Liberties Union (ACLU) i 1991. Hun hadde dette vervet til 2008. Hun utga i 2018 boka HATE: Why We Should Resist It With Free Speech, Not Censorship. 

Les mer om hennes argumentasjon rundt ytringsfrihet i dette intervjuet (ekstern lenke).