Ytringsfrihetskommisjonen og kulturminister Abid Raja i Deichman Bjørvika

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja åpnet møtet med en hilsningstale til kommisjonsmedlemmene. Her understreket han blant annet at det ikke er et mål at medlemmene skal komme til enighet om alt de skal diskutere, men at kommisjonen skal legge til rette for en bred offentlig debatt om temaene for utredningen, og inkludere ulike gruppers erfaringer og synspunkter.

Ytringsfrihetskommisjonens mandat er å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn, og levere sin innstilling innen mars 2022.