SIAN-profiler har blitt tiltalt for flere tilfeller av muslimhets. Daglig leder ved Minotenk, Linda Noor er skeptisk til at grupper som SIAN skal få tilgang til gratis lokaler på offentlige fellesarealer, men hvor går egentlig grensen for ytringsfriheten?

Straffelovens § 185 blir ofte omtalt som rasismeparagrafen. Bestemmelsen straffeforfølger hatefulle ytringer, og verner om sårbare folkegrupper. Noen hevder at den er en grunnleggende trygghet for vårt demokrati mens andre mener at den begrenser ytringsfriheten. Mino. Jur Bergen (studentorganisasjon ved UiB) inviterer til debatt på Litteraturhuset i Bergen, i forbindelse med ytringsfrihetskommisjonens samling i byen de to påfølgende dagene.

Debatten innledes av jusprofessor Ragna Aarli om rasismeparagrafens rettstilstand og historie. Aarli er også medlem i ytringsfrihetskommisjonen.

Ordstyrer er Anki Gerhardsen, journalist og medlem i ytringsfrihetskommisjonen

I panelet sitter seks deltagere:

  • Jon Helgheim (Frp)
  • Nina Hjerpset-Østlie, initiativtaker bak oppropet om å fjerne strl. § 185
  • Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved Universitetet i Bergen
  • David Splide, filmprodusent fra Bergen
  • Linda Noor, Daglig leder hos Minotenk
  • Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk Senter

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid skulle opprinnelig deltatt i debatten, men er dessverre blitt forhindret.

Mandag 12. oktober 2020 kl 18-20

Det er et begrenset antall plasser i salen, og påmeldingen er allerede fulltegnet. Men møtet blir strømmet og tilgjengelig i opptak. Videospiller kommer på denne nettsiden, og via arrangementets Facebook-side:

https://www.facebook.com/events/685303792074198