Med sine «gratis» tjenester har giganter som Google og Facebook gitt oss et tilbud vi ikke kunne takke nei til. Til gjengjeld forsyner de seg med enorme mengder data om vår oppførsel og preferanser, som de ganske uforstyrret selger videre til høystbydende. Det er dette Soshana Zuboff kaller overvåkingskapitalisme, et fenomen som truer med å omforme samfunnet like mye som den industrielle revolusjonen gjorde på 1800-tallet. I overvåkingskapitalismens tid er vi ikke bare konsumenter, vi utgjør selve råvaren. Den skjulte og sofistikerte bruken av dataene våre gir oss ikke bare skreddersydd innhold og reklame. Den er blitt et verktøy til å forutsi og påvirke vår atferd, både som kunder, borgere og velgere. Og den utgjør en mektig trussel mot så vel demokratiet som vår personlige frihet.

Zuboffs monumentale bok The Age of Surveillance Capitalism har åpnet øynene til mennesker verden over, og er nå oversatt til norsk. I samarbeid med Spartacus forlag og Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, inviterer Ytringsfrihetskommisjonen til et åpent møte med Zuboff:

Torsdag 22. oktober kl 19-2030 på Litteraturhuset i Oslo.

Det blir lagt ut et begrenset antall gratisbilletter til salen søndag 18.10. I tillegg blir møtet strømmet og tilgjengelig direkte og i opptak. Lenke til strømming kommer på denne nettsiden.

Zuboff er med på videolink fra Harvard, og vil gi en kort introduksjon til sin bok, før hun blir intervjuet av Mareile Kaufmann, supplert av Bente Kalsnes, som er medlem av Ytringsfrihetskommisjonen.

Shoshana Zuboff er professor emerita i filosofi ved Harvard Business School og har siden 80-tallet vært en pionér i tekningen rundt teknologi, kapitalisme og sosialpsykologi.
Mareile Kaufmann er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) ved UiO, og er en av verdens ledende forskere på feltet digital kriminologi.

Les mer på arrangementets facebookside: https://www.facebook.com/events/349990096195041