Møtet er nå avholdt. Du kan se opptak i videospilleren. Vi tar imot innspill gjennom hele mandatperioden.

Møteplan:

Kl. 1000: Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum ønsker velkommen, før interessentene holder innspill på 5 minutter.

Kl. 1005: Stopp hatprat

Kl. 1010: Stopp diskrimineringen

Kl. 1015: Uloba

Kl. 1020: Norges Blindeforbund

Kl. 1025: Hørselshemmedes Landsforbund

Kl. 1030: Gagan Chhabra

Kl. 1035: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Kl. 1040: Norges Døveforbund

Kl. 1045: SAFO, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Kl. 1050: Unge funksjonshemmede

Kl. 1055: TV BRA

Kl. 1100: Bergljot Gjelsvik

Kl. 1105: FFO, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Kl. 1110: Åpen samtale begynner. Samtalen ledes av Løken Stavrum.

Medlemmene av ytringsfrihetskommisjonen får anledning til å stille

oppfølgingsspørsmål.