Møteplan:

Kl. 1300: Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum ønsker velkommen, før interessentene holder innspill på 5 minutter.

Kl. 1305: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Kl. 1310: Muslimsk Dialognettverk

Kl. 1315: Det Mosaiske Trossamfund

Kl. 1320: Den norske kirke

Kl. 1325: Norges Kristne Råd

Kl. 1330: Bahá’i-samfunnet

Kl. 1335: Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge

Kl. 1340: Gurduara Sri Guru Nanek Dev Ji (sikhisme)

Kl. 1345: Buddhistforbundet

Kl. 1350: Human-Etisk Forbund

Kl. 1355: Sanatan Mandir Sabha (hinduisme)

Kl. 1400: Den katolske kirke v/Oslo katolske bispedømme

Kl. 1405: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kl. 1410: Brunstad Christian Church

Kl. 1415: Medlemmene av ytringsfrihetskommisjonen får anledning til å stille oppfølgingsspørsmål.