Kommisjonen har invitert representanter fra politi- og påtalemyndigheten, forskere, interesseorganisasjoner og andre til å gi innspill på straffeloven §185 om hatefulle ytringer. Kommisjonen vil være tilstede og stille spørsmål i etterkant.

Møtet er åpent for alle og sendes live herfra torsdag 14. januar fra kl.10:00.

Program (forbehold om endringer i rekkefølgen underveis): 

kl 1000: Velkommen ved leder for Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum

kl 1005: Mani Hussaini,  Ap-politiker og samfunnsdebattant

kl 1010: Jacob Aasland Ravndal, postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX)

kl 1015: Sindre Bangstad,  sosialantropolog og forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO)

kl 1020: Ánde Somby, forsker og førsteamanuensis ved det juridiske fakultet på UiT – Norges arktiske universitet

kl 1025: Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

kl 1030: Ingjerd Hansen, seniorrådgiver ved Oslo politidistrikt og Monica Lillebakken, politioverbetjent ved Oslo politidistrikt

kl 1035: Kai Spurkland, politiadvokat, Oslo politidistrikt

kl 1040: Jon Wessel-Aas, advokat og leder i Advokatforeningen

kl 1045: Torunn Højdahl, seniorrådgiver i sekretariatet for konfliktrådene

kl 1050: Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter og forfatter

kl 1055: Carl Müller Frøland
, idéhistoriker, forfatter og en av initiativtakerne bak oppropet «Fjern «Rasismeparagrafen»»

kl 1100: Oppfølgingsspørsmål fra medlemmene av ytringsfrihetskommisjonen.