Møteplan:

Kl. 1000: Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum ønsker velkommen, før interessentene

holder innspill på 5 minutter.

Kl. 1005: Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter

Kl. 1010: Minotenk

Kl. 1015: LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)

Kl. 1020: FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold)

Kl. 1025: AAP-aksjonen

Kl. 1030: PRESS – Redd Barna Ungdom

Kl. 1035: Ex-Muslims of Norway

Kl. 1040: LIM (Likestilling, integrering, mangfold)

Kl. 1045: Eldreombud Bente Lund Jacobsen

Kl. 1050: Stiftelsen Rettferd

Kl. 1055: Khalid Salimi, direktør for Melahuset og redaktør for Samora Forum

Kl. 1100: Åpen samtale begynner. Samtalen ledes av Løken Stavrum.
Medlemmene av Ytringsfrihetskommisjonen får anledning til å stille oppfølgingsspørsmål.