Ytringsfrihetskommisjonen inviterer til et åpent innspillsmøte om kunst, kultur og ytringsfrihet. Kommisjonen tar i sitt arbeid utgangspunkt i denne formuleringen i kommisjonens mandat:

“Kommisjonen skal drøfte tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet. Drøftingen bør ta utgangspunkt i at kunstens og kulturens demokratiske betydning særlig ligger i at de er kanaler og arenaer for den åpenheten og kritikken som demokratiske samfunn er avhengig av.”

Møtet strømmes via denne nettsiden onsdag 14. april kl 10-12. Det blir også tilgjengelig i opptak.

 

Deltakere:

 • Tore Slaatta, TSL Analytics, hovedforfatter av rapporten Kunstnere vurderer ytringsfrihet – 2020
 • Deeyah Khan, filmskaper og tidligere FN goodwill-ambassadør for kunstnerisk ytringsfrihet 10.15-1025
 • Jan Lothe Eriksen, daglig leder Safemuse
 • Den norske Forleggerforening, ved leder i foreningens ytringsfrihetsutvalg, Eirik Bø
 • Norske dansekunstnere
 • Norsk teater- og orkesterforening, ved direktør Morten Gjelten 
 • Norske Filmregissører, ved forbundsleder Marianne Kleven 
 • Norsk Skuespillerforbund, ved forbundsleder Knut Alfsen 
 • Dramatikerforbundet, ved leder Monica Boracco
 • Heidi Marie Kriznik, leder Den norske Forfatterforening
 • Creo, ved nestleder Anders Hovind 
 • Norske billedkunstnere, ved styreleder Ruben Steinum 
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), ved generalsekretær Arne Vestbø

 

Under dette møtet vil kommisjonen primært få innspill fra ulike organisasjoner i kunst- og kulturfeltet. Kommisjonen vil også holde et innspillsmøte med ulike enkeltaktører (kunstnere, filmskapere osv) under Kulturytring Drammen 23. juni.