Møteplan:

Kl. 1000: Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum ønsker velkommen, før interessentene    

    holder innspill på 5 minutter. 

Kl. 1005: Arne Jensen, Redaktørforeningen 

Kl. 1010: Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo  

Kl. 1015: Charlotte Haug, lege og forsker  

Kl. 1020: Jonas Bals, LO  

Kl. 1025: Kai Øivind Brenden, Norsk Sykepleierforbund 

Kl. 1030: Lars Mamem, Fair Play Bygg Oslo og omegn  

Kl. 1035: Caritas  

Kl. 1040: Politiets Fellesforbund  
Kl. 1045: Sivilombudsmannen  

Kl. 1050: Utdanningsforbundet  

Kl. 1055: Kristine Wendt, elektriker og mottaker av Stockmanns Hammer for 2019  

Kl. 1100: Tor Ingebrigtsen, lege og forsker  

Kl. 1105: Elin Ørjasæter, dosent ved Høyskolen Kristiania   

Kl. 1110: Sissel Trygstad, forsker ved Fafo  

Kl. 1115: Christin Bergan, Arbeidstilsynet  

Kl. 1120: Ole Erik Almlid, NHO  

Kl. 1125: Medlemmene av ytringsfrihetskommisjonen får anledning til å stille     

   oppfølgingsspørsmål.