Ytringsfrihetskommisjonen har hatt innspillsmøter med en rekke ulike grupper. Nå er turen kommet til mediebransjen. Møtet holdes i det nyåpnede Pressens hus i Oslo.

Dette blir et innspillsmøte der en rekke representanter fra mediene får anledning til å komme med innspill til kommisjonen. Medlemmer av kommisjonen vil delta på møtet.

Møtet strømmes live her.  Det er mulig å følge møtet fysisk for et begrenset antall personer. Påmeldingen for dette er nå avsluttet.

Tidspunkt: 26. august 2021, kl. 10.00 – 12.00
Sted: Pressens hus, Skippergata 24, 0154 Oslo

Møteplan:

10.00:Velkommen ved leder for Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum
10.05: Norsk Presseforbund (NP) ved generalsekretær Elin Floberghagen
10.10: Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ved administrerende direktør Randi Øgrey
10.15: Norsk Redaktørforening (NR) ved generalsekretær Arne Jensen
10.20: Norsk Journalistlag (NJ) ved leder Dag Idar Tryggestad og advokat Ina Lindahl Nyrud
10.25: Landslaget for Lokalaviser (LLA) ved pressepolitisk rådgiver Rune Hetland
10.30: Fagpressen ved administrerende direktør Per Brikt Olsen
10.35: TV 2 ved sjefredaktør Olav T. Sandnes
10.40: Klar Tale ved redaktør Gøril Huse og journalist Arnfinn Storsveen
10.45: NTB ved nyhetsredaktør Sarah Sørheim
10.50: NRK ved juridisk direktør Olav Nyhus og etikkredaktør Per Arne Kalbakk
10.55: Resett ved redaktør Helge Lurås
11.00: Medietilsynet ved direktør Mari Velsand og seniorrådgiver Audun Aagre
11.05: Mediekompasset ved prosjektleder Veslemøy Rysstad
11.10: Sven Egil Omdal, journalist og leder for Kildeutvalget som leverte sin rapport 2019.

Les mer på nettsiden til Pressens hus: https://pressenshus.no/ytringsfrihet-i-mediene/

Samme dag arrangerer Norsk redaktørforening et frokostmøte der ytringsfrihet diskuteres fra et redaktørperspektiv: Slik skaper vi et bredt ytringsrom i mediene