Ytringsfrihetskommisjonen har hatt innspillsmøter med en rekke ulike grupper. Nå er turen kommet til mediebransjen. Møtet holdes i det nyåpnede Pressens hus i Oslo.

Dette blir et innspillsmøte der en rekke representanter fra mediene får anledning til å komme med innspill til kommisjonen. Medlemmer av kommisjonen vil delta på møtet, som tilpasses de eksisterende smittevernreglene. Dersom det er anledning til dette, åpnes det for fysiske deltakere. Arrangementet vil uansett bli strømmet.

Tidspunkt: 26. august 2021, kl 10.00 – 12.00
Sted: Pressens hus, Skippergata 24, 0154 Oslo
Gratis og åpent for alle

Les mer på nettsiden til Pressens hus: https://pressenshus.no/ytringsfrihet-i-mediene/

Samme dag arrangerer Norsk redaktørforening for øvrig et møte der ytringsfrihet diskuteres fra et redaktørperspektiv: https://pressenshus.no/slik-forebygger-vi-krenkelseskultur/