Møteplan:
Det er beregnet 12 minutter til hver av innlederne.

Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum ønsker velkommen

Sannhets- og forsoningskommisjonen: mandatet, arbeidet og noen foreløpige observasjoner v/ kommisjonsleder Dagfinn Høybråten

Rune Fjellheim, tidligere direktør for Sametinget

Hanne Svinsås Magga, en av initiativtakerne til Facebook-siden «Duođaš Sámecielaheami / Dokumentér Samehetsen»

Nils Johan Eira, doktorgradsstipendiat ved Sámi allaskuvla/Samisk høyskole

Ketil Lenert Hansen, professor i helsevitenskap

Tom Moring, forsker, journalist og professor

Anna Sunna, leder for Sámi Journalisttaid Searvi/The Association of Sami Journalist

Medlemmene av Ytringsfrihetskommisjonen får anledning til å stille oppfølgingsspørsmål