Ytringsfrihetskommisjonen har siden våren 2020 arbeidet med å utrede ytringsfrihetens kår i dagens Norge og å foreslå tiltak for å styrke ytringsfriheten ytterligere. Det ferdige resultatet legges fram under Arendalsuka.

Kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum presenterer hovedpunktene i utredningen og overleverer den til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på hovedscenen i Arendal kultur- og rådhus.

Etter overrekkelsen blir det debatt på scenen om sentrale deler av utredningen. Her deltar Xueqi Pang, Heidi Arnesen Austlid, Olaug Nilssen og Danby Choi. Møtet ledes av Shazia Majid.

Arrangør: Arendalsuka og Ytringsfrihetskommisjonen

Tid: Mandag 15/8 2022 17:00 – 18:00

Sted: Hovedsalen (Store Torungen) i Arendal kultur- og rådhus.

Det er 660 plasser i lokalet, ingen setebestilling eller -reservasjon i forkant. Vi slipper inn folk til det er fullt. Gratis inngang.

Fysiske eksemplar av NOUen blir delt ut til de som vil ha i etterkant av arrangementet.

Møtet blir streamet direkte fra denne siden:

https://www.arendalsuka.no/live/arendal-kultur-og-radhus/

For mer praktisk informasjon, se Arendalsukas arrangementsside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17129

Kontaktperson for kommisjonen:

Magnus Hoel, sekretariatsmedarbeider for Ytringsfrihetskommisjonen, Magnus.Hoel@kud.dep.no
eller Kristine Foss, kristine.foss@kud.dep.no